Hörapparatsbatterier

Accessory Lines hörapparatsbatterier är av typen "Zinc-Air" för extra lång drifttid. Jämför gärna våra hörapparatsbatteriers livslängd och priser med andra fabrikat! 

 

 

 

En hörapparat behöver speciella batterier, avsedda just för hörapparater. Det finns fem olika modeller som alla har sin unika färgkod. De heter 10, 13, 312, 675, och 675P där ”P” står för implantat. 

Har du batterier sedan tidigare kanske du har en bokstav framför sifferbeteckningen. Dessa är vanligtvis A10, A13, A312, A675, A675P, eller Z10, Z13, Z312, Z675, Z675P. Detta är olika benämningar på exakt samma batteri, så köper du batterier med samma sifferbeteckningar så är det rätt! 
Du ser det också på att färgkoden är densamma. Vanligtvis brukar tillverkarna göra hela förpackningarna i respektive färg, se ovan.

När batteriet är förbrukat, hörs 4 ljudsignaler samtidigt som hörapparaten upphör att fungera. Byter du då batteriet startar hörapparaten igen! Återvinn det gamla batteriet via din kommuns återvinningssystem för batterier. Hörapparaten startar automatiskt när du satt i det nya batteriet. En ljudserie hörs medan hörapparaten startar upp. OBS! Om du håller hörapparaten i handen när den startar, kan du höra en pipande ljud från hörapparaten. Det är en varning att du inte placerat hörapparaten korrekt i örat, och slutar när du sätter hörapparaten på plats i örat. 

Lite fakta om hörapparatsbatterier

Den batteriteknik som är bäst lämpad för att producera lätta batterier till hörapparater är zinkluft. Denna typ av batteri, gör det möjligt att lagra största mängd energi för en given vikt. Det beror på att batteriet använder luftens syre som en del av den kemiska processen för att producera elektricitet. Eftersom ingen förvaring krävs för syret i batteriet, kan hörapparatsbatteriet tillverkas lättare och mindre.
Denna teknologi ger ytterligare fördelar. Hörapparatsbatterierna är förseglade när de tillverkas, därför har de en ovanligt lång hållbarhet. För att använda ett zinkluftbatteri måste du ta bort tätningsfliken från de små hålen på batteriet för att släppa in luft. Detta startar den kemiska reaktion som producerar el. Hörapparatsbatteriet fortsätter därefter att producera en konstant svag nivå av elektricitet vilket gör det perfekt för en hörapparat som konstant förbrukar en jämn nivå av energi under en längre tid. Denna typ av batterier passar inte till utrustning som kräver en toppeffekt under korta perioder, till exempel en kamera. Där används andra typer av batterier.

· Bullriga miljöer minskar batteriets livslängd. Digitala hörapparater med
automatisk brusreducering kan minskar batteriets livslängd mellan 30 till 40
procent när man befinner sig i bullriga miljöer.

 

· Tillbehör, såsom fjärrkontroller och trådlösa enheter kan minska batteriets livslängd.

 

· Den genomsnittliga batteritiden är 7 till 14 dagar och varierar baserat på batteristorlek, miljö och elektroniken i hörapparaten.

 

· Öppna batteriluckan på natten för att undvika att fukt samlas på batterikontakter.

· Sätt inte i batteriet i hörapparaten omedelbart efter att ha tagit bort batterifliken, utan vänta i två minuter för att ge batteriet tid att absorbera tillräckligt med luft för att ladda det. 

 

· Förvara batterierna i rumstemperatur. Undvik att förvara batterier på varma platser.
Kylskåp rekommenderas inte. Förvara inte lösa batterier i fickan, då metallföremål så som mynt och nycklar kan kortsluta batterierna.

 

· Hörapparatsbatterier från butiker kan ha olika grad av färskhet, detta beror på att de oftast är lagrade hos grossister innan de säljs till återförsäljare. Hos oss köper du uteslutande färska batterier utan mellanlagring.

 

 

 

Vanliga frågor om hörapparatsbatterier

Varför är våra batterier kvicksilverfria?
Det är miljövänligt! Som batteritekniken utvecklats senaste åren har fokus legat på att utveckla kvicksilverfria hörapparatsbatterier, sedan oktober 2015 är hörapparatsbatterier innehållande kvicksilver helt förbjudet I Sverige. Detta då Sverige följer den Europeiska IEC-standardens bestämmelser för hörapparatsbatterier.    

Hur skiljer sig från äldre kvicksilverbatterier från dom nya kvicksilverfria hörapparatsbatterierna?
Avseende Accessory Lines samt Rayovacs hörapparatsbatterier finns ingen skillnad I driftstid eller prestanda jämfört med tidigare batterier med kvicksilverinnehåll. 
Hur länge räcker ett hörapparatsbatteri?
Det beror på vilken hörapparat du har, hur den är programmerad från Hörcentralen, samt hur hög volym du har, men generellt 1 – 2 veckor. Var medveten om att för hörapparater med trådlösa funktioner, är batteritiden i allmänhet kortare.

Varför Zink luft hörapparatbatterier har en flik?
Zink Air hörapparatbatterier använder luft som energikälla, och fliken tätar lufthålen på
batteriet. När fliken tas bort, tar det ungefär två minuter innan hörapparatens batteri
aktiveras . Då kan hörapparatens batterilucka stängas. Om luckan stängs direkt efter att flikarna avlägsnats kan I vissa fall batteriet skadas. Kom dock ihåg att inte ta bort fliken på batteriet förrann hörapparatsbatteriet ska användas. Så fort fliken är borta börjar batteriet förbrukas, även om det inte sitter I hörapparaten.
Hur lång är hörapparatsbatteriets hållbarhetstid?
Våra batterier har ett minimum hållbarhet på två år. Dock kan denna uppskattning inte
garanteras om batterierna inte förvarats på rätt sätt.

Hur ska hörapparater batterier förvaras?
Vanlig rumsförvaringstemperatur mellan 10 och 25 ° C är optimal temperatur att förvara dina hörapparatsbatterier i. Värme och kyla kan förkorta lagringstiden. Du ska alltså inte lägga hörapparatsbatterier I kylsköpet.  Kontakt med metallföremål som nycklar eller mynt kan orsaka kortslutning I batteriet. Därför rekommenderas att aldrig förvara enskilda batterier löst i en handväska, plånbok eller handväska. Låt dom ligga I sin förpackning.

Vad gör jag om någon sväljer ett batteri?
Hörapparatsbatterier, oavsett om de används eller nya, måste förvaras utom räckhåll för små
barn och husdjur för att förhindra dem från att svälja ett batteri. Om någon svalt ett batteri, kontakta läkare omedelbart!

Hur får man sitt batteri att fungera så effektivt som möjligt?
Skydda batteriet från fukt.  Om batteriet blir blött, tex av svett torka det snarast. Att slå av hörapparaten hjälper inte för att spara batteri, så fort batteriet aktiverats genom att dra av flikarna aktiveras batteriet och fortsätter att vara aktiverat till dess att det är förbrukat. 

Hur länge räcker ett batteri efter att jag har aktiverat det?
Driftstiden beror på typ av hörapparat, tex drar hörapparater av typen ”Wireless” mer ström än äldre hörapparater. Hur din hörapparat är programmerad spelar också in, samt hur mycket du använder den, då den drar mer ström i aktivt läge än i passningsläge. Volymen du använder är också en viktig faktor.

Var slänger jag använda batterier?
Kvicksilverfria hörapparatsbatterier är klassificerade som icke miljöfarligt avfall. Dock skall du lämna in dom i den normala batteriåtervinningen. 

Varför fungerar inte min hörapparat som den ska trots nya batterier?
Det kan finnas flera skäl till det, här är dom vanligaste:
Du har inte gett batteriet tid att aktiveras, ca 2 minuter, innan du stoppat in det i hörapparaten
Smuts eller någon förorening på batteriets eller hörapparatens kontaktyta


Kontakta oss

?

Hörapparatsbatteributiken.se
David Bagares Gata 10
111 38 Stockholm

mail info@horapparatsbatteributiken.se
phone

08-22 56 00

Säkra betalningar

Säkra betalningar